• /jɔ:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cử chỉ ngáp
  to give a yawn
  ngáp
  (kỹ thuật) khe hở

  Nội động từ

  Há miệng, toác ra, mở ra (đồ vật)

  Ngoại động từ

  Vừa nói vừa ngáp
  to yawn goodnight
  vừa ngáp vừa chào để đi ngủ
  "its' very late", he yawned
  anh ta vừa ngáp vừa nói "khuya lắm rồi"
  to yawn one's head off
  ngáp sái quai hàm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngáp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X