• /´kæzəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kẽ nứt sâu, lỗ nẻ sâu
  Vực thẳm; (nghĩa bóng) sự ngăn cách lớn, sự cách biệt lớn (về quan điểm, tư tưởng, quyền lợi...)
  there is a chasm between them
  giữa họ có vực thẳm ngăn cách
  Lỗ hổng lớn, chỗ trũng lớn

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  khe nứt sâu

  Toán & tin

  chỗ trống

  Kỹ thuật chung

  hố sâu
  chỗ chống
  hẻm vực

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X