• Danh từ giống đực

  Mảnh nổ, mảnh vỡ
  éclats de verre
  mảnh vỡ thủy tinh
  Voler en éclat
  vỡ tan tành
  Tiếng nổ
  éclat de tonnerre
  tiếng sấm nổ
  éclat de rire
  tiếng cười như pháo nổ, tiếng cười phá lên
  (nghĩa bóng) tiếng vang; tai tiếng
  Livre qui fit un grand éclat
  cuốn sách có tiếng vang lớn
  éviter tout éclat
  tránh mọi tai tiếng
  ánh chói, ánh
  éclat du soleit
  ánh chói của mặt trời
  éclat métallique
  ánh kim
  (nghĩa bóng) sự chói lọi, sự rạng rỡ, sự hiển hách
  L'éclat de la remommée
  tiếng tăm rạng rỡ
  (nông nghiệp) chồi rễ; đoạn thân đã đâm rễ (tách ra đem trồng nơi khác)

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X