• Danh từ giống đực

  Nguyên tố
  Yếu tố; thành phần
  élément du bonheur
  yếu tố của hạnh phúc
  (số nhiều) khái luận, khái niệm cơ sở
  éléments de physique
  khái luận về vật lý học
  Phần tử
  Mauvais élément
  phần tử xấu
  (số nhiều, quân sự) đơn vị
  éléments blindés
  đơn vị thiết giáp
  (văn học) môi trường
  Être dans son élément
  sống trong môi trường của mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X