• Tính từ

  Sai lệch, lệch lạc
  Une idée une conduite aberrante
  tư tưởng, cách cư xử lệch lạc.
  Vouloir tout faire vous-même mais [[cest]] aberrant!
  muốn tự mình làm hết mọi việc, anh qủa thật điên rồ!
  Un phénomène aberrant [[ninfirme]] pas la loi générale
  một hiện tượng sai lệch không phủ nhận luật chung.
  (sinh vật) biến dạng
  Espèce aberrante
  giống biến dạng
  (ngôn ngữ học) không bình thường
  Prononciation aberrante
  cách phát âm không bình thường
  Phản nghĩa Normal, régulier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X