• Tính từ

  Tuyệt đối, triệt để
  Valeur absolue
  giá trị tuyệt đối
  Une confiance absolue dans l'avenir
  sự tin tưởng tuyệt đối vào tương lai
  Silence absolu
  sự im lặng tuyệt đối
  Majorité absolue
  đa số tuyệt đối
  Chuyên chế, độc đoán
  Monarchie absolue
  quân chủ chuyên chế
  Roi absolu
  ông vua độc đoán
  Ton absolu
  giọng độc đoán
  ( hóa học) nguyên chất
  Alcool absolu
  rượu nguyên chất.
  Phản nghĩa Limité, partiel. Imparfait. Conciliant, libéral. Relatif

  Danh từ giống đực

  Cái tuyệt đối, điều tuyệt đối
  dans l'absolu
  một cách tuyệt đối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X