• Ngoại động từ

  Tra vào, lắp vào
  Adapter un robinet à une fontaine
  lắp vòi vào máy nước
  Adapter des roulettes aux pieds [[dune]] table
  lắp bánh xe nhỏ vào chân bàn
  Làm cho hợp với, làm cho thích hợp
  Adapter ses dépenses à sa situation
  làm cho việc chi tiêu thích hợp với hoàn cảnh của mình
  (văn học) sân khấu cải biên
  Adapter un roman pour le théâtre le cinéma
  cải biên (chuyển thể) một tiểu thuyết sang kịch nghệ/điện ảnh
  Phản nghĩa Séparer. Opposer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X