• Danh từ giống cái

  Sự dễ dàng (trong nói năng, cử chỉ, hành động)
  Parler avec aisance
  nói dễ dàng lưu loát
  Leur aisance à s'exprimer en [[fran�ais]] Loti
  sự diễn đạt lưu loát của họ bằng tiếng Pháp
  Sự sung túc
  Vivre dans l'aisance
  sống sung túc

  Phản nghĩa Gêne. Difficulté, embarras

  Fosse d'aisances hố tiêu
  lieu d'aisances cabinet d'aisances
  nhà tiêu, chuồng xí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X