• Tính từ

  Không... nào, không... gì
  Aucun homme
  không một người nào
  N'avoir aucun talent
  chẳng có tài gì
  Ce mot n'est dans aucun dictionnaire
  từ này không có trong từ điển nào cả
  Sans aucun doute
  chẳng chút nghi ngờ nào cả
  (văn học) bất cứ
  Il l'aime plus qu'aucune autre
  nó yêu cô ta hơn bất cứ ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X