• Tính từ

  Riêng, đặc thù
  Caractères propres
  tính chất đặc thù
  Tự mình; chính của
  De ses propres yeux
  tự mắt mình
  Ses propres paroles
  chính lời của nó
  Phù hợp, thích hợp
  Bois propre à la construction
  gỗ phù hợp với việc xây dựng
  (văn học) dùng thích đáng
  Mot propre
  từ dùng thích đáng
  Sạch, sạch sẽ
  Maison propre
  nhà sạch
  Trong sạch
  Conduite propre
  hạnh kiểm trong sạch
  en main propre main
  main
  nom propre
  danh từ riêng
  sens propre
  nghĩa đen

  Danh từ giống đực

  Đặc điểm
  Le propre de l'homme est de penser
  đặc điểm của con người là biết tư duy
  ( số nhiều) của riêng (của vợ hay chồng)
  au propre
  về nghĩa đen
  c'est du propre!
  hay ho gớm!
  en propre
  là của riêng
  Avoir une maison en propre
  �� có một ngôi nhà (là của) riêng
  mettre au propre
  viết lại cho sạch sẽ
  Phản nghĩa Collectif, commun; impropre. Malpropre, crasseux, négligé, sale, souillé, taché;
  Phản nghĩa polluant; malhonnête; immoral, indécent.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X