• Phó từ

  Lát nữa, sắp
  L'affaire sera bientôt terminée
  việc sắp xong
  Nhanh chóng
  Un travail bientôt fait
  việc làm nhanh chóng
  à bientôt+ tạm biệt, mong nay mai sẽ gặp lại
  cela est bientôt dit
  nói thì dễ thôi (như) g làm thì khó
  très bientôt
  (thân mật) ngay sau đây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X