• Danh từ giống cái cỏ

  ( Brouter l'herbe) gặm cỏ
  bouillon d'herbes bouillon aux herbes
  (dược học) thuốc lá sắc
  couper l'herbe sous le pied de quelqu'un
  hất cẳng ai
  employer toutes les herbes de la Saint -Jean
  dùng trăm phương nghìn kế
  en herbe
  có triển vọng trở thành
  Avocat en herbe
  �� người có triển vọng thành luật sư
  herbes folles
  cỏ dại
  herbes médicinales herbes officinales
  cây thuốc
  manger son blé en herbe manger son bien en herbe
  (nghĩa bóng) tiêu non, tiêu trước
  mauvaise herbe
  (nghĩa bóng) đồ vô lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X