• Ngoại động từ

  Làm cho trắng; tẩy trắng
  Le soufre blanchit la laine
  lưu huỳnh tẩy trắng len
  Làm bạc
  L'âge blanchit les cheveux
  tuổi già làm bạc tóc
  Quét trắng, bôi trắng
  Blanchir un mur
  quét vôi trắng vào tường
  Giặt
  Blanchir le linge
  giặt quần áo
  Trụng nước sôi
  Blanchir des choux
  trụng bắp cải vào nước sôi
  Cãi cho (bào chữa cho) trắng án
  L'avocat a blanchi son client
  luật sư đã cãi cho khách hàng trắng án
  (lâm nghiệp) chém đánh dấu (cây để chặt hoặc giữ lại)
  Phản nghĩa Colorer, noircir. Accuser

  Nội động từ

  Hóa trắng, trắng ra
  Blanchir de colère
  giận tái mặt đi
  Bạc tóc
  Homme qui a blanchi
  người đã bạc tóc
  blanchir sous le harnais
  già đời trong nghề
  l'aube blanchit
  trời rạng động
  ne faire que blanchir
  (từ cũ, nghĩa cũ) nhọc lòng vô ích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X