• Tính từ

  Đóng kín, kín
  Porte close
  cửa đóng
  Xong, kết thúc
  La session est close
  khoá họp đã kết thúc
  à la nuit close
  khi trời tối hẳn
  avoir la bouche close
  không tiết lộ tí gì
  en vase clos
  tách biệt
  Travailler en vase clos
  �� làm việc tách biệt
  système clos
  (kỹ thuật) hệ kín
  Danh từ giống đực
  Mảnh nương rào kín
  Ruộng nho

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X