• Ngoại động từ

  Chuộc về, chuộc.
  Dégager sa montre du mont-de-piété
  chuộc đồng hồ ở hiệu cầm đồ về.
  Rút ra, tháo ra, gỡ ra, giải tỏa, giải.
  Dégager sa main
  rút tay ra.
  Dégager un blessé des décombres
  moi người bị thương ra khỏi đống gạch đổ nát.
  Dégager une troupe encerclée
  giải tỏa một đội quân bị bao vây.
  Dégager sa responsabilité
  rút trách nhiệm, giũ trách nhiệm.
  Dégager quelqu'un de sa promesse
  giải lời hứa cho ai.
  Dọn quang, khai thông.
  Dégager un passage
  khai thông một lối đi.
  Tỏa ra.
  Fleur qui dégage un parfum délicieux
  hoa tỏ mùi thơm dịu.
  (thể dục thể thao) đưa (nghĩa bóng) ra thật xa.
  (nghĩa bóng) rút ra, nêu bật.
  Dégager l'idée essentielle
  rút ra ý chính.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X