• Danh từ giống đực

  ( số nhiều cieux) trời
  La vo‰te du ciel
  vòm trời
  Ciel nuageux
  trời đầy mây
  Aide-toi le ciel t'aidera
  tự giúp mình trời sẽ giúp cho
  ( số nhiều ciels) tán che (trên giường nằm)
  ( số nhiều ciels) trần (hầm mỏ)
  à ciel ouvert
  lộ thiên
  bleu de ciel bleu ciel
  màu da trời
  enfants du ciel
  những người ưu việt
  entre ciel et terre
  giữa khoảng không
  élever jusqu'au ciel
  khen ngợi, cho lên mây
  être ravi au troisième septième ciel
  sướng như ở cõi cực lạc
  feu du ciel feu
  feu
  fils du ciel
  thiên tử
  remuer ciel et terre remuer
  remuer
  sous le ciel
  ở đời này
  tomber du ciel
  đến bất thình lình
  voir les cieux ouverts
  sung sướng như được lên trời
  Thán từ
  Trời! trời ơi!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X