• Phó từ

  đã
  Il a déjà fini son travail
  nó đã làm xong công việc
  Je vous ai déjà dit que
  tôi đã bảo anh rằng
  C'est déjà beaucoup
  như thế đã là nhiều rồi

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X