• Phó từ

  Kỳ cục, lạ lùng
  Elle est drôlement accoutrée
  cô ta ăn mặc kỳ cục
  (thân mật) lạ lùng, dữ
  Il fait drôlement chaud
  trời nóng lạ lùng
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) buồn cười
  Se déguiser drôlement
  hóa trang buồn cười

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X