• Tính từ

  Đồng ý, đã quyết định
  C'est entendu vous partirez demain
  đồng ý, anh sẽ khởi hành ngày mai
  C'est une affaire entendue
  đó là việc đã quyết định
  (từ cũ, nghĩa cũ) có khả năng, hiểu biết thông thạo
  Homme entendu à la politique
  người thông thạo về chính trị
  bien entendu
  dĩ nhiên
  entendu !
  (thân mật) đồng ý!
  prendre un air entendu
  làm ra vẻ hiểu thấu đáo
  Danh từ giống đực
  Faire l'entendu
  ) (từ cũ, nghĩa cũ) làm ra vẻ quan trọng; làm ra bộ thông thạo
  Phản nghĩa Ignorant, incapable, maladroit. Incompris, inou….

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X