• Tính từ

  (có khả năng) sinh sản; mắn (đẻ)
  Fleur féconde
  hoa sinh sản
  Graine féconde
  hạt sinh sản
  Race de lapins très fécond
  nòi thỏ rất mắn
  Màu mỡ, phì nhiêu
  Terre féconde
  đất màu mỡ
  Dồi dào, phong phú, sản xuất nhiều, có nhiều
  Ecrivain fécond
  nhà văn học viết nhiều
  Jour fécond en événements
  ngày có nhiều sự kiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X