• Danh từ giống cái

  Sự dễ dàng
  Facilité d'un travail
  sự dễ dàng của một công việc
  Sự tự nhiên, sự bình dị; sự hoạt bát
  Style d'une grande facilité
  lời văn rất tự nhiên
  Parler avec facilité
  nói hoạt bát
  Sự dễ dãi, sự dễ tính
  Abuser de la facilité d'un homme
  lạm dụng sự dễ tính của một người
  Năng khiếu
  Cet enfant n'a aucune facilité
  đứa bé ấy không có tý năng khiếu gì
  (số nhiều) điều kiện dễ dàng
  Facilités de paiement
  điều kiện trả dễ dàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X