• Danh từ giống đực

  Bít tất tay, bao tay, găng
  Des gants de laine
  đôi găng len
  Gants de boxe
  găng đánh quyền Anh
  aller comme un gant
  thích hợp vừa vặn
  jeter le gant à [[quelquun]]
  thách thức ai
  mettre des gants prendre des gants
  làm kín đáo, làm thận trọng
  relever le gant relever
  relever
  se donner des gants
  tranh công
  souple comme un gant
  mềm mỏng, dễ tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X