• Tính từ

  ăn mặc
  Habillé de blanc
  ăn mặc đồ trắng
  ăn mặc chỉnh tề
  Tout le monde est venu très habillé
  mọi người đều đến ăn mặc rất chỉnh tề
  Hợp với buổi lễ
  Fourrure vraiment habillée
  tấm áo da lông thực là hợp với buổi lễ

  Danh từ giống đực

  (L'habillé de soie) (thân mật) con lợn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X