• Phó từ

  Thật là
  Une aventure vraiment extraordinaire
  một chuyện phiêu lưu thật là lạ lùng
  il avait vraiment de la chance
  nó thật là may mắn
  Thực sự
  Un homme qui voudrait changer vraiment et totalement
  một người muốn thay đổi thực sự và hoàn toàn
  Thực ra
  Vraiment je n'y avais pas pensé
  thực ra tôi không nghĩ tới điều đó
  Thực không
  Vous arriverez vraiment
  anh sẽ đến thực không?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X