• Danh từ giống đực

  Sự ngẫu nhiên, sự tình cờ; sự may rủi
  Le hasard d'une rencontre
  sự tình cờ của một cuộc gặp gỡ;
  S'en remettre au hasard
  phó mặc may rủi
  (triết học) tính ngẫu nhiên
  (từ cũ; nghĩa cũ) mối nguy
  à tout hasard
  (từ cũ; nghĩa cũ) mặc dầu mọi sự xảy ra, gặp sao hay vậy
  au hasard
  hú họa, không chủ định
  corriger le hasard
  cờ gian bạc lận
  gibier de hasard
  (thông tục) món hời
  jeu de hasard
  cờ bạc
  par hasard
  bất đồ, ngẫu nhiên
  par le plus grand des hasards
  do một trường hợp ngẫu nhiên đặc biệt
  si par hasard
  nếu chẳng may, may ra, thảng hoặc
  Phản nghĩa Déterminisme, finalité, nécessité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X