• Danh từ giống cái

  Trí tuệ, trí năng
  L'intelligence humaine
  trí tuệ của loài người
  Năng lực nhận thức, trí thông minh
  Avoir l'intelligence vive
  có trí thông minh sắc sảo
  Sự hiểu biết, sự thông thạo
  Avoir l'intelligence des affaires
  hiểu biết công việc
  Bậc đại trí
  C'est une intelligence
  đó là một bậc đại trí
  Sự hòa hợp
  Vivre en parfaite intelligence avec quelqu'un
  sống hoàn toàn hòa hợp với ai

  Phản nghĩa Aveuglement, bêtise, inintelligence, stupidité. Incompréhension. Mésintelligence; désunion, dissension

  ( số nhiều) sự liên hệ bí mật, sự nội ứng
  Entretenir des intelligences avec l'ennemi
  liên hệ bí mật với địch
  être d'intelligence avec quelqu'un thông đồng với ai
  ai
  Intelligence Service
  Cục tình báo ( Anh)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X