• Tính từ

  Giơ lên; ngẩng lên; dựng lên
  Voter à mains levées [[]]
  giơ tay bỏ phiếu
  Pierre levée
  đá dựng đứng
  Au pied levé+ đột ngột, không chuẩn bị
  front levé; tête levée
  kiên quyết; hiên ngang

  Danh từ giống đực

  Sự đo vẽ; bản đo vẽ
  Levé aérien
  sự đo đạc hàng không
  Levé aérophotogrammétrique
  sự đo vẽ bằng ảnh hàng không
  Levé de bande
  sự đo vẽ dọc tuyến
  Levé bathymétrique
  sự đo vẽ độ sâu (biển)
  Levé topométrique/levé des plans
  sự đo vẽ địa hình
  Levé par cheminement/par coordonnées/par intersections
  sự đo vẽ theo hành trình/theo toạ độ/theo mặt cắt::Levé direct
  sự đo vẽ trực tiếp, sự đo vẽ thực địa
  Levé expédié/levé à vue
  sự đo vẽ ước lượng
  Levé du fond
  sự đo vẽ dưới hầm
  (âm nhạc) nhịp giơ tay, nhịp giơ chân

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X