• Tính từ

  �� trên không trung, ở trên trời
  Phénomène aérien
  hiện tượng trên không trung
  Photographie aérienne
  ảnh chụp từ trên không, không ảnh
  (thực vật học) khí sinh
  Racines aériennes
  rễ khí sinh
  (thuộc) hàng không
  Ligne aérienne
  đường hàng không
  Transport aérien
  sự vận tải bằng đường hàng không, sự không vận
  Ravitaillement des populations sinistrées par pont aérien
  sự tiếp tế cho dân hoạn nạn bằng cầu không vận
  Catastrophe aérienne
  thảm họa hàng không
  (thuộc) không quân
  Combat aérien
  không chiến
  Forces aériennes
  không lực
  Base aérienne
  căn cứ không quân
  Mỏng nhẹ
  Tissu aérien
  vải mỏng nhẹ
  Nhẹ nhàng
  Démarche aérienne
  dáng đi nhẹ nhàng
  (sinh vật học, từ cũ nghĩa cũ) như aérifère
  peuple aérien
  (văn học) loài chim

  Danh từ giống đực

  (rađiô) anten

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X