• Danh từ giống đực

  Sự kính trọng
  Témoigner du respect à quelqu'un
  kính trọng ai
  Sự tôn trọng
  Respect de la loi
  sự tôn trọng pháp luật
  ( số nhiều) lòng tôn kính
  Présenter ses respects à quelqu'un
  tỏ bày lòng tôn kính đối với ai; kính chào ai
  respect de soi-même
  sự tự trọng
  respect filial
  lòng hiếu thảo
  respect humain
  sự e sợ dư luận
  sauf votre respect sauf le respect que je vous dois
  xin ông thứ lỗi cho lời này
  tenir en respect
  bắt (ai) phải e sợ (bằng cách dùng vũ lực, giơ vũ khí ra...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X