• Giới từ

  Dù, mặc dù
  Partir malgré la pluie
  ra đi mặc dù trời mưa
  Mặc dù không muốn
  Il est parti malgré son père
  nó ra đi mặc dù cha nó không muốn
  malgré que
  mặc dù, dù rằng
  malgré tout
  dù sao

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X