• Tính từ

  Khốn khổ
  Un enfant malheureux
  đứa trẻ khốn khổ
  Không may, bất hạnh, rủi ro
  Candidat malheureux
  thí sinh không may
  Đáng thương
  Malheureuse mère
  người mẹ đáng thương
  Đáng tiếc
  C'est malheureux qu'il ait agi ainsi
  đáng tiếc là nó đã hành động như thế
  Không hay, dữ
  Nouvelle malheureuse
  tin dữ
  Khốn nạn; chẳng ra gì
  Ce malheureux fripon
  tên bợm khốn nạn ấy
  Malheureux coin de terre
  xó đất chẳng ra gì
  Tồi
  Mémoire malheureuse
  trí nhớ tồi
  Không phải lẽ, dại dột
  avoir la main malheureuse
  hậu đậu, lóng ngóng
  être malheureux comme les pierres
  khổ quá sức
  mari malheureux
  chồng bị lừa, chồng bị cắm sừng
  Phản nghĩa Heureux; riche. Agréable, avantageux. Chanceux, veinard

  Danh từ

  Người khốn khổ
  Secourir les malheureux
  cứu giúp những người khốn khổ
  Đứa khốn nạn
  Le malheureux m'a trompé
  đứa khốn nạn ấy đã lừa tôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X