• Phó từ

  Như thế, như vậy
  Parler ainsi
  nói như vậy
  C'est ainsi et pas autrement
  đúng như vậy và chẳng khác đi được
  Cũng thế, cũng vậy
  Comme le soleil éclaire les ténèbres ainsi l'étude éclaire l'ignorance
  có mặt trời thì bóng tối bị rọi tan, cũng vậy có học thì bớt dốt
  Ainsi dit ainsi fait La Font
  nói sao làm vậy
  Vậy nên, nên chi
  Ainsi la prudence est nécessaire
  vậy nên sự thận trọng là cần thiết
  Ainsi je conclus que
  vậy nên tôi kết luận rằng
  Chẳng hạn như
  Certains mammifères sont marins ainsi la baleine
  một vài động vật có vú sống ở biển, chẳng hạn như cá voi
  ainsi que
  cùng với, cũng như, và
  Je vous invite ainsi que votre femme
  �� tôi mời anh cùng với chị
  La vérité ainsi que la reconnaissance m'obligent à dire que
  như
  Ainsi qu'il a été dit plus haut
  �� như đã nói ở trên
  pour ainsi dire pour
  pour
  ainsi soit-il
  xin được như nguyện ( amen)
  et ainsi de suite
  và tiếp theo hệt như vậy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X