• Danh từ giống đực

  Mặt nạ
  Masques de carnaval
  mặt nạ hội cacnavan
  Masque à gaz
  mặt nạ phòng hơi độc
  Masque d'escrime
  mặt nạ đấu kiếm
  Masque anesthésique
  (y học) mặt nạ gây mê
  Masque de larve de libellule
  (động vật học) mặt nạ của ấu trùng chuồn chuồn
  Vẻ mặt, gương mặt
  Avoir un masque de tristesse
  có gương mặt buồn
  Kem phấn; lớp kem phấn (ở mặt)
  (quân sự) ụ, mô đất (đê nấp)
  (nghĩa bóng) bề ngoài giả dối
  Prendre le masque de la vertu
  giả đạo đức
  (từ cũ, nghĩa cũ) người đeo mặt nạ
  arracher le masque à quelqu'un ôter le masque à quelqu'un
  lột mặt nạ ai
  lever le masque lever
  lever
  Danh từ giống cái
  (từ cũ, nghĩa cũ) con ranh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X