• Ngoại động từ

  Cất, dọn, bỏ, cởi bỏ
  Ôter un objet de la table
  cất một vật trên bàn đi
  Ôter les assiettes en desservant
  dọn bát đĩa đi
  Ôter son chapeau
  bỏ mũ
  Ôter un nom d'une liste
  bỏ một tên trong danh sách
  Trừ
  Deux ôté de neuf égale sept
  chín trừ hai còn bảy
  Tẩy, tước, làm mất
  Ôter une tache
  tẩy một vết bẩn
  On m'a ôté papier et plumes
  người ta đã tước mất giấy bút của tôi
  Cela n'ôte rien à son mérite
  cái đó không làm mất gì cho phẩm giá của ông ta cả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X