• Danh từ giống đực

  Dây thần kinh
  Nerfs moteurs
  dây thần kinh vận động
  ( số nhiều) thần kinh, cân não
  Avoir les nerfs tendus
  thần kinh căng thẳng
  Guerre des nerfs
  chiến tranh cân não
  (thân mật) gân
  Se fouler un nerf
  bị bong gân
  Nerf de boeuf
  gân bò (dùng làm roi)
  Đường chỉ gân (ở gáy sách)
  (nghĩa bóng) khí lực, khí cốt
  (nghĩa bóng) động lực
  Le nerf de la guerre
  động lực của chiến tranh
  avoir ses nerfs
  tức tối, bực dọc
  donner sur les nerfs taper sur les nerfs
  làm cho tức tối bực dọc
  paquet de nerfs
  (thân mật) người dễ cáu giận
  passer ses nerfs sur quelqu'un
  đổ cơn tức của mình lên đầu ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X