• Ngoại động từ

  Phá, bẻ
  Forcer une porte
  phá cửa
  Forcer une serrure
  bẻ khóa
  Chiếm, cưỡng chiếm
  Forcer une ville
  cưỡng chiếm một thành phố
  Buộc, ép; khiến phải
  Forcer [[quelquun]] à faire quelque chose
  buộc ai làm việc gì
  Forcer ses aptitudes
  ép năng lực của mình
  Forcer [[ladmiration]]
  khiến phải thán phục
  Forcer une femme
  cưỡng dâm một người đàn bà
  Thúc, cưỡng
  Forcer un cheval
  thúc ngựa chạy quá sức
  Forcer un lièvre à la course
  (săn bắn) thúc đuổi con thỏ
  Forcer des fleurs
  thúc cho hoa chóng nở
  Forcer des plantes potagères
  (nông nghiệp) trồng cưỡng rau; trồng rau trái vụ
  Thêm bội lên, tăng bội lên
  Forcer la dose [[dun]] médicament
  tăng bội liều thuốc
  Làm sai lệch; vi phạm
  Forcer la vérité
  làm sai lệch sự thật
  Forcer la consigne
  vi phạm quân lệnh
  forcer la main à [[quelquun]]
  bắt ai phải làm việc gì
  forcer la nature
  làm quá sức mình
  forcer la porte de [[quelquun]]
  xông vào nhà ai, sồng sộc vào nhà ai
  forcer le pas forcer la marche
  rảo bước lên, đi nhanh lên
  Nội động từ
  Gắng sức; (thể dục thể thao) phí sức
  Căng
  (đánh bài) (đánh cờ) ra con bài lớn hơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X