• Tính từ

  Giống nhau
  Deux vases pareils
  hai bình giống nhau
  Như thế, như vậy
  Un homme pareil
  một người như vậy
  à pareille heure
  cũng vào giờ này
  Phản nghĩa Autre, contraire, dissemblable, inégal

  Phó từ

  (thân mật) như nhau
  Je vous aime tous les deux pareil
  tôi yêu cả hai anh như nhau

  Danh từ giống đực

  Người giống thế, vật giống thế, cái giống thế
  On ne peut trouver le pareil
  không thể tìm thấy cái giống thế
  ( số nhiều) những người cùng hạng
  Fréquenter ses pareils
  giao thiệp với những người cùng hạng
  C'est du pareil au même même
  même
  n'avoir pas son pareil
  không ai bằng
  sans pareil
  không ai bằng, vô song
  Un esprit sans pareil
  �� một trí óc vô song

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X