• Ngoại động từ

  Pendre du linge aux fenêtres
  ) treo quần áo ở cửa sổ
  Treo cổ

  Nội động từ

  Treo, lủng lẳng
  Morceau de viande qui pend à un crochet
  miếng thịt treo ở móc
  Rủ xuống, sệ, thõng
  Cheveux qui pendent
  tóc rủ xuống
  Joues qui pendent
  má sệ
  Laisser pendre ses bras
  để tay thõng xuống
  cela lui pend au nez
  điều đó đi dọa nó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X