• Tự động từ

  Đội mũ
  Couvrez-vous
  anh đội mũ vào
  Đầy
  Le ciel se couvre
  trời đầy mây
  La place se couvre aussitôt de curieux
  địa điểm phút chốc đầy người tò mò đến xem
  Ẩn, nấp
  Se couvrir d'un prétexte
  nấp dưới một lý do, lấy cớ
  Bảo đảm khỏi
  Se couvrir d'un risque
  bảo đảm khỏi một sự rủi ro
  (thể dục thể thao) giữ thế thủ
  l'horizon se couvre
  (chính trị) có nguy cơ rắc rối, có nguy cơ chiến tranh
  se couvrir de sang
  có nhiều nợ máu
  se couvrir du manteau de la vertu
  khoác vỏ đạo đức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X