• Tự động từ

  Quay, ngoảnh
  Se tourner à droite
  ngoảnh sang bên phải
  Hướng về
  Se tourner vers l'avenir
  hướng về tương lai
  Chống lại
  Se tourner contre quelqu'un
  chống lại ai
  (văn học) diễn biến, chuyển biến
  Les choses se tournent bien différemment
  sự việc diễn biến khác hẳn
  de quelque côté qu'on se tourne
  dù đứng về phía nào
  ne savoir de quel côté se tourner côté
  côté

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X