• Tính từ

  Chung, công, công cộng
  Intérêts communs
  quyền lợi chung
  Terres communes
  đất công
  Puits commun
  giếng công cộng
  Le plus petit commun multiple
  (toán học) bội số chung nhỏ nhất
  Giống
  Paysage qui n'a rien de commun avec
  phong cảnh không có gì giống với...
  Thông thường, thường thấy
  Force peu commune
  sức mạnh thường ít thấy
  Tầm thường
  Manières communes
  cử chỉ tầm thường

  Phản nghĩa Différent, distinct, individuel. Original, particulier, personnel, singulier. Distingué, exceptionnel, extraordinaire, rare, recherché, spécial

  D'un commun accord xem accord
  lieu commun
  điều sáo
  nom commun
  danh từ chung
  sens commun sens
  sens

  Danh từ giống đực

  Hạng tầm thường
  Hors du commun
  ngoài hạng tầm thường, đặc biệt
  (từ cũ, nghĩa cũ) đại đa số; quần chúng
  Le commun des hommes
  đại đa số người ta
  ( số nhiều) nhà dưới, nhà phụ (như bếp, chỗ người làm ở, nhà xe...)
  en commun
  chung
  Mettre ses ressources en commun
  �� đưa tài sản để chung
  Danh từ giống cái
  Công xã

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X