• Danh từ giống đực

  Chì
  Gisement de plomb
  mỏ chì
  Hòn chì (ở lưới, ở màn, ở dây dò đáy biển...); viên chì (ở đạn súng săn)
  Dấu niêm chì
  (điện học) cầu chì
  (ngành in) chữ in; bản chữ xếp
  Lire sur le plomb
  đọc trên bản chữ xếp
  Que chì (giữ các ô cửa kính ghép màu)
  à plomb
  thẳng góc
  Le soleil qui darde à plomb
  đúng lúc, hợp thời
  Tomber à plomb
  �� đến đúng lúc; làm đúng lúc
  avoir du plomb dans l'aile
  nguy ngập; lụn bại; ốm
  [[�a]] lui mettra du plomb dans la tête
  việc ấy sẽ khiến nó thận trọng hơn
  C'est un plomb sur I'estomac
  món ăn khó tiêu
  fil à plomb
  dây dọi
  fin comme une dague de plomb dague
  dague
  nager comme un chien de plomb
  không biết bơi
  n'avoir pas de plomb dans la tête
  nhẹ dạ; ngờ nghệch
  Se sentir des jambes en plomb
  cảm thấy chân nặng trình trịch
  sommeil de plomb sommeil
  sommeil

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X