• Tính từ

  Sâu
  Puits profond
  giếng sâu
  blessure profonde
  vết thương sâu
  inspiration profonde
  sự hít vào thật sâu
  Sâu sắc
  Pensée profonde
  tư tưởng sâu sắc
  Sâu kín
  Mystère profond
  điều huyền bí sâu kín
  Cực kỳ, quá sức, hết sức, tột bậc...
  Douleur profonde
  đau đớn quá sức
  ignorance profonde
  sự dốt nát tột bậc
  différence profonde
  sự khác nhau hết sức, sự khác nhau xa
  nuit profonde
  tối mịt
  profond sommeil
  giấc ngủ say
  vert profond
  màu lục đậm
  Rất trầm (giọng)
  Voix profonde
  giọng rất trầm
  Phản nghĩa Plat, superficiel. Faible, léger, médiocre

  Phó từ

  Sâu
  Creuser profond
  đào sâu
  Phản nghĩa superficiellement

  Danh từ giống đực

  Chỗ sâu thẳm, đáy
  Le profond de son coeur
  chỗ sâu thẳm trong lòng, đáy lòng
  Phản nghĩa surface

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X