• Nội động từ

  Tiếp theo
  La joie succède à la tristesse
  sự vui mừng tiếp theo sự buồn rầu
  Nối nghiệp; nối ngôi
  Succéder à son père à la direction d'une usine
  nối nghiệp cha làm giám đốc nhà máy
  Roi qui succède à un autre
  ông vua nối ngôi vua trước
  Thừa kế
  Il succède à son père
  hắn thừa kế cha hắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X