• Danh từ giống cái

  Phương, chiều, hướng
  Direction de l'aiguille aimantée
  phương của kim nam châm
  Direction du vent
  chiều gió
  Direction d'une force
  chiều của một lực
  Changer de direction
  đổi hướng, chuyển hướng
  Việc lái
  La direction des ballons
  việc lái khí cầu
  Sự lãnh đạo, sự chỉ đạo
  La direction de la révolution culturelle et technique
  sự lãnh đạo cuộc cách mạng văn hóa và kỹ thuật
  sous la direction du parti
  chức giám đốc; ban giám đốc, ban giám hiệu, ban chủ nhiệm
  La direction d'une troupe théâtrale
  �� ban giám đốc một gánh hát
  La direction d'une école
  �� ban giám hiệu một trường
  La direction d'un journal
  phòng giám đốc
  Aller à la direction
  cục; vụ; nha; sở, ty
  La direction de l'enseignement général
  �� vụ giáo dục phổ thông
  La direction de l'éducation de la ville de
  ...�� sở giáo dục thành phố..
  La direction du l'éducation de la province de
  (cơ học) hệ thống lái, bộ lái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X