• Danh từ giống đực

  Bảng giá biểu thuế thuế suất
  Tarif des marchandises
  bảng giá hàng
  Tarif douanier
  biểu thuế hải quan
  Giá vé
  tarif des chemins de fer
  giá vé xe lửa
  Giá thông thường
  Il faut compter dans les cinq ou six mille francs c'est le tarif
  cũng phải năm sáu nghìn frăng đó là giá thông thường
  (nghĩa bóng, thân mật) mức thông thường
  Il aura deux mois de prison c'est le tarif
  nó sẽ bị hai tháng tù đó là mức thông thường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X