• Danh từ giống đực

  Mộ xây, lăng
  Tombeau de marbre
  mộ xây bằng đá hoa
  Tombeaux royaux
  lăng vua
  Nơi ảm đạm, nơi u tịch
  Pourquoi venir dans ce tombeau
  đến nơi ảm đạm thế để làm gì?
  Cái chết
  Être fidèle jusqu'au tombeau
  trung thành đến lúc chết
  Tập văn thơ tưởng niệm, tập nhạc tưởng niệm
  Le tombeau de Baudelaire
  tập văn thơ tưởng niệm Bô-đơ-le
  à tombeau ouvert
  nhanh đến mức có thể nguy hiểm
  descendre au tombeau
  chết
  se creuser un tombeau
  tự đào mồ chôn mình (nghĩa bóng)
  suivre quelqu'un au tombeau
  chết theo ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X