• Ngoại động từ

  Đào
  Creuser la terre
  đào đất
  Creuser un puits
  đào giếng
  Làm hõm
  Creuser les joues
  làm hõm má

  Phản nghĩa Bomber, combler

  (nghĩa bóng) đào sâu
  Creuser une question
  đào sâu một vấn đề
  creuser l'estomac
  làm cho đói bụng
  creuser sa fosse creuser son tombeau
  tự đào mồ chôn mình, tự làm hại mình
  creuser son sillon sillon
  sillon
  creuser un ab†me devant qqn
  làm tiêu tan sự nghiệp của ai
  creuser un ab†me entre amis
  đào sâu hố chia rẽ giữa bạn bè

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X