• Ngoại động từ

  Qua, đi qua
  Traverser un pont
  qua một cái cầu
  Traverser une forêt
  đi qua một khu rừng
  Le Fleuve Rouge traverse Hanoi
  sông Hồng chày qua Hà Nội
  Thấm qua, xuyên qua, lách qua
  La pluie a traversé ses vêtements
  nước mưa đã thấm qua quần áo nó
  Radiation qui traverse un milieu
  tia bức xạ xuyên qua một môi trường
  Traverser une foule nombreuse
  lách qua đám đông
  (nghĩa bóng) thoáng qua
  Une image me traversa l'esprit
  một hình ảnh thoáng qua trí tôi
  Trải qua
  Traverser une période féconde en événements
  trải qua một thời kỳ có nhiều sự kiện
  (từ cũ; nghĩa cũ) cản trở, làm khó dễ
  Son rival ne pouvait le traverser
  địch thủ của nó không thể cản trở nó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X