• Ngoại động từ

  Đi thăm
  Visiter un parent
  đi thăm một người bà con
  Visiter un malade
  đi thăm một người ốm
  Đi xem, đi tham quan
  Visiter une exposition
  đi xem triển lãm
  Khám, khám sát, khám xét
  Visiter des papiers
  khám giấy tờ
  Médecin qui visite ses malades
  thầy thuốc khám bệnh nhân
  (nghĩa bóng) đến với
  La paix visite ce coin de province
  sự yên ổn đến với các góc tỉnh lẻ ấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X